МЕСТЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

Местен съвет по туризъм гр. Елена е учреден на 26 април 2003 година. Съгласно действащата нормативна уредба той е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел. Приемник е на предишния съвет по туризъм, който е учреден през 1997 година и е 17 по ред в България, получил награда на 27 септември 1999 г. за най – инициативен съвет по туризъм, лично от тогавашния министър на търговията и туризма господин Валентин Василев. Днес Местен съвет по туризъм – Елена следва стъпките за развитие на туризма в община Елена в следните насоки:

1. Стреми се да координира интересите и действията и да активизира инициативата на органи, организации и фирми, свързани с развитието на туризма на територията на община Елена.
2. Съдейства за развитие на туризма на местно равнище и насърчава частната инициатива при формиране и реализация на туристическия продукт.
3. Подпомага информационното обслужване и участие на всички достъпни форуми, борси и срещи с цел рекламиране на Еленския регион и заемане на трайно място на туристическата карта на Република България.Основната цел на Местен съвет по туризъм – Елена през годините е била да рекламира община Елена. Да покаже, че на картата на Република България съществува и град Елена. А еленският Балкан има какво да покаже, какво да предложи. Като се започне с чистия въздух, красивата и в много отношения девствена природа, богато културно и историческо наследство. Гостоприемството на балканджията. Искусните майстори на традиционната българска кухня. Затова в рекламите и туристическите борси и изложения, организацията акцентира на Еленския край, на неговите прелести, а не на отделните обекти. Защото важното е туристът да дойде в Елена. За да постигне целите си организацията използва като основно средство участието в традиционните туристически борси, както в страната така и в чужбина. Община Елена винаги се представя изключително атрактивно. Много от откриванията на борсите започват именно от щанда на община Елена. Освен традиционните борси във Варна и София, Местен съвет по туризъм – Елена съдейства за участието и на почти всички други провеждащи се в страната – В. Търново, Бургас, Русе, Смолян и др. Местен съвет по туризъм – Елена съвместно с община Елена участва и в туристически борси и изложения и извън страната. Пряко Букурещ, Солун, Скопие, Рим, Берлин, косвено, чрез материали на щандовете на България – Берлин, Лондон и Москва.
Голямо признание организацията получава при образуването на Местен съвет по туризъм – гр. Казанлък. Членове на Местен съвет по туризъм – Елена са поканени да присъстват като лектори в гр. Казанлък. Участие вземат г-н Йордан Йорданов, г-н Иван Трухчев и г–н Костадин Димитров. Присъстват и ръководители на браншови организации в сферата на туризма и ръководни кадри от министерството на икономиката. Впоследствие Местен съвет по туризъм – Елена получава благодарствено писмо от министерството.
Местен съвет по туризъм – Елена работи активно и като партньори на община Елена по проект Лидер. Изпратени са две работни групи в Италия за запознаване с техния опит. За съжаление обаче тази програма не се реализира по причини, независещи от организацията. Местен съвет по туризъм – Елена участва и в организираното от министерството на икономиката мероприятие – „Разучаване опита за развитие на селски и еко туризъм в Белгия”. Групата се състои от 6 човека, двама министри, двама представители от Хисаря и двама представители от гр. Елена. Обект на посещение са селските райони в област Валония. Този факт също е признание за дейността на Местен съвет по туризъм – Елена.По инициатива на Местен съвет по туризъм съвместно с община Елена през 2006 г. е открит Туристически информационен център, където всеки турист може да се запознае с природните забележителноси, културно – историческото наследство на община Елена и да получи информация къде може да отседне.
Безспорно обаче, един от най-значимите успехи е осъществяването на една отколешна мечта не само Местния съвет по туризъм, но и на цялото гражданство – провеждане на Празник на Еленския бут, един деликатес който е уникален по своята същност. Град Елена от много години не помни толкова хора на едно място. Особено през 2013 г. Но това не е само празник, това е и запознаване с традициите на нашите деди и пренасянето им към бъдещите поколения. Това е възстановяване на събора на еленчани по Димитров ден. Местният съвет по туризъм вярва, че той ще се превърне в традиция.Членовете на организацията се стремят да привлекат повече съмишленици. Те смятат, че една по-широка реклама сред местното население и убеждаването, че това е пътят по който трябва да се върви в сговор, за да се устои на предизвикателството от бързото развитие на туризма в България и трайното налагане на Елена и еленския Балкан като привлекателна и търсена дестинация.

 

Местен съвет по туризъм – Елена смята, че правилния път, по който трябва да се насочат усилията през следващите години е: Популяризиране на дейността на организацията и привличане на нови членове сред местното население.
Развиване на стопанска дейност от организацията.
Съвместна борба с институциите срещу „явлението” некатегоризирани обекти.
Разработване на съвместни проекти с община Елена за кандидатстване за еврофинансиране.
Две са основните идеи, към осъществяването на които се е стремял Местният съвет по туризъм през годините. Едната от тях е вече факт – празник на Еленския бут, провеждащ се ежегодно и другата, по която трябва да се работи съвместно с общината, а именно – направа на улица на занаятите.
Още много идеи могат да възникнат по всяко време във всеки от нас. Призивът на Местен съвет по туризъм – Елена е да ги споделяме, обсъждаме и тези които са осъществими да се опитаме с общи усилия да реализираме.