История за град Елена

НАЧАЛОТО 

Миналото на Елена не е добре проучено. Историческата истина за хилядолетното съществувание на селище тук в тези земи не е разкрита и все още…

ПОМИНЪК И СТОПАНСТВО

Елена е твърдина на българщината. Неслучайно това селище се издига и очертава като будно средище на здрав български дух през епохата на Българското възраждане.…

ЕЛЕНСКИТЕ ЧОРБАДЖИИ
Наричали Елена “чорбаджийски Йерусалим”.Това е един поглед с недобро око на града. Но да видим действително ли е така. Професор Бобчев в…
ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ЕЛЕНА
Васил Левски е посетил два пъти Елена. Идвал е при познати и приятели.В семейния албум на Кършовци е намерен негов портрет от легията…
КЪРДЖАЛИЙСТВО
С разложението на османския феодализъм през втората половина на ХVІІІ век настъпили тежки дни за българския народ. В продължение на две десетилетия мирният му…
ВЕЛЧОВАТА ЗАВЕРА
Въпреки всички несгоди и изпитания будният дух на еленчани продължавал да поддържа копнежа за свобода. Еленчани не преставали да участват дейно в борбите на…
КЪРДЖАЛИЙСКОТО НАПАДЕНИЕ
Документ 1 На 23 април ст. ст. 1800 г. една кърджалийска чета, която опустошавала северните предгория на Балкана, нападнала и Елена. Еленчани с ужас очаквали,…
ЕЛЕНСКАТА „ДАСКАЛОЛИВНИЦА“
Възрожденска Елена е оставила значителна диря и в историята на българското образование. Два са основните фактора за това: ревностно защитаваната българщина в годините на…
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЕЛЕНА
Известно е, че както в летописа на всяка война, така и на Освободителната руско-турска от 1877-1878 година, има ведно с най-прославените битки и победи…
ПРИНОСЪТ НА ЕЛЕНЧАНИ
В края на 30-те години на ХІХ век по българските земи и в частност в Елена настъпват качествени промени, когато се явяват по-благоприятни условия…
ЦЪРКВАТА „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ В ЕЛЕНА Още…