Видни личности

ИВАН НИКОЛОВ МОМЧИЛОВ
Роден е на 19 октомври 1819 г. (стар стил) в Елена. Син на участник в подготовката на гръцката завера от 1821 г. Израства като даровит…
ДОЙНО ГРАМАТИК
Един от първите биографи на Дойно Граматик Милан Т. Радивоев (“Поп Андрей Робовски”, СЕЛО 1920 година) е записал и съхранил за поколенията следното предание,…
ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ
(септември 1812 – 4 юни 1875)Фамилията Михайловски се е обезсмъртила в историята на нашия културен възход освен с името на Иларион…
ЙЕРОМОНАХ ЙОСИФ БРАДАТИ
Още при първите зари на Българското възраждане Елена е между най-будните кътове на нашата родина. Книжовната традиция в нея води началото си някъде от…
ИВАН КЪРШОВСКИ
Първородният син на Христо Кършовски – ИВАН, роден на 12 август 1839 година, учи в прочутата Еленска “Даскалоливница”, която наричат “средоточия на науката”, а…
КОНСТАНТИН НИКИФОРОВ
Заслугите на рода на Никифор Попконстантинов от Елена,който води началото си от поп Марко от махала Багалевци, не се ограничава само в родния…
НИКИФОР ПОПКОНСТАНТИНОВ
(26 май 1824 – 27 декември 1881) Името на Никифор Поконстантинов не случайно поставяме веднага до Иван Момчилов и Никола Михайловски- създателите на…
ПЕТКО ГОРБАНОВ
(17.02.1846-09.02.1909) Първият българин ученик и учител в Робърт колеж Между бележитите еленчани Петко Василев Горбанов (17.02.1846-09.02.1909 г.) е една богато надарена, колоритна личност, която…
АРХИТЕКТ ЙОРДАН МИЛАНОВ
Той е изключителен талант, неповторимо явление в родната наука и култура. Йордан Миланов е цяла енциклопедия на науките – архитект, строителен, електро- и машинен…
ДОКТОР ДИМИТЪР ПЕТРОВ МОЛЛОВ
Целият живот и дейност на доктор Димитър Петров Моллов е неповторим пример на съчетание в един човек на общественик, лекар и книжовник. Роден…
ДОКТОР ЙОРДАН БРАДЕЛ Още…
МИЛАН РАДИВОЕВ Още…
НИКОЛА МИХАЙЛОВСКИ Още…
СТЕФАН БОБЧЕВ Още…