КНИГИ ЗА ГРАД ЕЛЕНА ОТ ФОНДА НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА

 1. Грънчаров, Юрдан Ю. Произход и епоха на еленските чорбаджии. – Елена, 1925*
 2. Еленски ликове: Биографични очерци за видни еленчани. – В. Търново, 2008
 3. Еленски сборник. – С., 1968
 4. Иван Николов Момчилов 1819 – 1869: Юбилейно издание по случай 190-годишнината от рождението му. – Елена, 2009
 5. Иларион, митрополит Доростолски,и др. Еленска духовна твърдина 1837-2007. / Доростолски митрополит Иларион, Васил Славов, Александър Пиндиков, Христо Медникаров. – В. Търново, 2007
 6. Иларион, митрополит Доростолски. Легенди за град Елена. – В.Търново, 1999*
 7. Караджова, Даринка. Сливен и Елена през Възраждането. – София, 2014.
 8. Кръстев, С. и др. Елена : Пътеводител / С.Кръстев, З.Моллов, П.Петков. – С., 1975
 9. Кършовски, Сава. Апостолите на свободата в Елена. [Фототипно издание]. – С.,1987*
 10. Медникаров, Христо. Еленски балканджии. – Елена, 2001*
 11. Медникаров, Христо. Избрани стихове.-В.Търново, 2017.
 12. Медникаров, Христо. Камъчета от реката. – В.Търново,2010
 13. Медникаров, Христо.Люлка под Балкана. – С.,1992*
 14. Медникаров, Христо. Обич и памет за роден край.- В.Търново, 2015.
 15. Медникаров, Христо. Посечената вяра на зографа.- В.Търново, 2000.
 16. Петков Петко Д. Зарите на Еленската даскалоливница : Поглед към историята на учебното дело в Еленския край. – Елена, 1993* 13. Петков, Петко Д. Еленската даскалоливница. – Елена, 1981*
 17. Петков, Петко Д. Еленската районна болница „Д-р Димитър Моллов” : Развитие на здравеопазването в Еленския край.– С., 1999* 15. Петков, Петко Д. и др. Защитник на балканджиите : Материали за кооперативното движение в Еленската община. / Петко Д.Петков, Христо Медникаров, Никола Недялков. – С., 1996*
 18. Петков, Петко Д. Кръстопътища на родолюбието. – Елена, 1981
 19. Петко Ю.Тодоров-140 години от рождението на писателя. Нови изследвания. – В.Търново, 2021
 20. Петров Харалаби. Родът Кършовски : Летопис на родолюбието. – С., 2013*
 21. Пиндиков, Александър. Записки от Балкана. – С., 2009*
 22. Пиндиков, Александър. Слънце над Чумерна. – С., 2011*
 23. Радивоев, М. Биография на Иван Николов Момчилов с кратък очерк на просветителната му дейност (1819-1869). [Фототипно издание] – С., 2013
 24. Радивоев, М. Време и живот на търновския митрополит Иларион (Макариополски). [Факсимилно издание]. – Елена, 2012
 25. Развигоров, Михаил. Камбурови и Камбуровият хан. – София, 2018.
 26. Светилник народен : 125 години от образцово народно читалище „Напредък”. – Елена, [1988]
 27. Сираков,Станьо. Даскал Петко : Родова хроника. – С., 2001*
 28. Сиромахова, Иванка П. Дело № 2292/52 г.: Случаят д-р Момчилов. – С., 2012
 29. Славов Васил Ив. Зарзаватчиите количкари. – В.Търново, 2006*
 30. Славов, Васил и др. Храмовете в еленска духовна околия./ Васил Ив. Славов, Христо Ст. Медникаров, Петко Д. Петков. – С., 2002 27. Славов,Васил Ив. Еленчанката – позната и непозната.- В.Търново, 2010*
 31. Славов,Васил Ив. И др. Документално и емоционално за туризма в Елена и Еленско. / Васил Ив.Славов, Христо Медникаров.- В.Търново, 2009
 32. Славов,Васил Ив. Оживели спомени. – В.Търново, 2009*
 33. Славов,Васил Ив. Прякори от Еленския край. – В.Търново, 2006
 34. Славов,Васил Иванов. Щрихи от бита в Елена през първата половина на ХХ век. – В.Търново, 2008
 35. Станев, Христо. Град Елена и Еленският край : Библиография (1850-2008). – В.Търново, 2010
 36. Станев, Христо. Еленски летопис : Из миналото на град Елена и Еленския край. – С., 2001
 37. Станев, Христо. Книга за Еленския край : Историко-демографски очерк за населението и селищата . – В.Търново, 2005*
 38. Станев, Христо. Освободителните боеве край Елена 1877. – С., 1987
 39. Станев, Христо. Родолюбиво поколение: Исторически очерк за възрожденската Кършовска фамилия от град Елена. – С.,1995
 40. Стожер на духа. – Елена, 1993
 41. Теодоров,Юрдан П. Писма до двамата ми сина. – С., 2005*
 42. Теодоров,Юрдан П. Възпоменания по въстанията в Търновския санджак през 1876 година и по съдението на българските въстаници в Търново. – С., 1980
 43. Терзиев, Константин. Родословие, 2019.
 44. Терзиев, Константин. Смърт в Шато д ‘ Е. – С., 2001 41. Чернаев, Пенчо. Творци от Балкана. – В. Търново, 2009

* Книгата може да се ползва се само в библиотеката в град Елена