Библиотека

Телефон:
06151/64-51

Работно време с граждани:
от 9,00-12,00 и 13,30-18,00

GPS координати:
42.929755,25.879738

 

Градска библиотека

Градската библиотека – Елена е създадена на базата на библиотеките при църквата, метоха и училището, на домашните библиотеки на родолюбиви еленчани, през 1863 г., с учредяването на читалище „Напредък”. Първият й правилник е от 1882 г., в който е определена и целта й „да разпространява у гражданите любов към прочитане на вестници, книги и да разпространява полезни знания”. Тази цел следваме и днес. В момента Градската библиотека разполага с 63 000 тома фонд.

От 2012 г., по програмата „Глобални библиотеки”, читателите могат да ползват и безплатен интернет на два компютъра.

Библиотеката е разположена в центъра на град Елена, в сградата на Народно читалище „Напредък”.