Язовир Йовковци

„Йовковци“ е името на един от най-големите по площ язовири на територията на Република България. Изграден е на река Веселина близо до град Елена, на територията на община Елена и обслужва нуждите от питейна вода на около 250 000 души в Област Велико Търново и съседни области. Общият му обем е 92 179 000 m³. Язовирът е кръстен на едно от разрушените при построяването му села, което сега се намира под водата. Строителството му започва през март 1968 година, а на 27 декември 1977 започва неговото завиряване. Първото пускане на вода от язовира е на 25 април 1979 година. През 1981-1982 година се осъществява пускът на хидровъзел „Йовковци“ на два етапа. Районът на язовира е подходящ за любителски риболов. Във водите му плуват шаран, толстолоб, бяла риба и др.
Риболовът е разрешен само на определени места. Повечето подходи към язовира са черни пътища с изключение на Вълчовския ръкав, където пътят е настлан с чакъл.
Изградена е много добра туристическа инфраструктура. Мястото е подходящо за ваканционни почивки близо до природата.