24 май – ПРАЗНИЧНА...

24 май Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тържество на НУ „Иларион Макариополски“ и връчване на ежегодните награди „Бонка и Иван Кършеви“ Къща музей „Иларион Макариополски“, 10:00 ч. Тържествено удостояване с отличия на заслужили ученици от СУ „Иван Момчилов“ АИК „Даскалоливница“, 10:00 ч. Празнично … Продължение

ОБЩИНА ЕЛЕНА СЕ ВКЛЮЧВА...

На 14 февруари посещението на всички музейни обекти ще бъде безплатно „Денят за Вас“ е част от кампания на Министерството на туризма „Естествено в България“, която има за цел да стимулира вътрешния туризъм, партнирайки си с местната власт и бизнеса. Идеята е в един ден и през зимния сезон – в периода от средата на … Продължение

НАЕМАНЕ НА ЕКСКУРЗОВОДИ ЗА...

По традиция през активния летен туристически сезон община Елена ангажира млади хора, които ще окажат помощ като гидове към Общински туристически информационен център. Тяхната задача ще бъде да покажат пред гостите на града различните туристически обекти и атракции. Ще упътват, посрещат и придружават посетителите, както и ще предоставят информация за местата за настаняване и заведенията … Продължение

ОБЩИНА ЕЛЕНА КАНИ ХУДОЖНИЦИ

Пленер по изобразително изкуство в гр.Елена е сред дейностите на съвместния проект „Култура във вечността“ на общините Елена и Меджидия, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.“

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА,...

На основание чл.116 от Закона за туризма и във връзка с разработената и внедрена от Министерството на туризма Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/, община Елена Ви уведомява, че в срок до 30 септември 2019 г. лицата, извършващи туристическа дейност трябва да се регистрират на https://esti.tourism.government.bg