Отстояние на град Елена от по-големите градове в България

град Елена – град Велико Търново – 42 км
град Елена – град София – 263 км
град Елена – град Варна – 213 км
град Елена – град Русе – 134 км
град Елена – град Пловдив – 198 км
град Елена – град Стара Загора – 96 км
град Елена – град Нова Загора – 68 км
град Елена – град Плевен – 168 км
град Елена – град Видин – 380 км
град Елена – град Ловеч – 125 км
град Елена – град Габрово – 67 км
град Елена – град Бургас – 180 км
град Елена – град Сливен – 76 км
град Елена – град Добрич – 250 км
град Елена – град Шумен – 130 км
град Елена – град Перник – 299 км
град Елена – град Хасково – 157 км
град Елена – град Ямбол – 103 км
град Елена – град Пазарджик – 233 км
град Елена – град Благоевград – 387 км
град Елена – град Враца – 255 км
град Елена – град Асеновград – 186 км

Отстояние на град Елена от околните села в общината

град Елена – село Марян – 9 км
град Елена – село Руховци – 7 км
град Елена – село Яковци – 5 км
град Елена – село Чакали – 11 км
град Елена – село Палици – 12 км
град Елена – село Беброво – 13 км
град Елена – село Костел – 15 км
град Елена – село Каменари – 18 км
град Елена – село Илаков Рът – 11 км
град Елена – село Буйновци – 10 км
град Елена – село Мийковци – 14 км
град Елена – село Майско – 26 км
град Елена – село Стара Река – 33 км
град Елена – село Блъсковци – 5 км
град Елена – село Средни Колиби – 14 км
град Елена – село Бадевци – 20 км
град Елена – село Гърдевци – 9 км
град Елена – село Дрента – 20 км
град Елена – село Тодювци – 11 км