Църква „Свети Никола”

Телефон:
 061 516 129

Работно време:
Понеделник – петък: 8,30 ч. – 17,30 ч.
Събота: 9,30 ч. – 16, 30 ч.
Неделя и официални празници:
9,30 ч. – 13,30 ч.

Адрес:
гр. Елена, ул. „Църковна“ № 1
 

E-mail:
museum_elena@abv.bg

Църквата „Свети Никола”

В музеен комплекс „Даскалоливница“ се намира църквата „Свети Никола“, най-старата в района.
На 23 април 1800 година, Гергьовден, когато Елена е нападната от кърджалиите, храмът е опожарен. Обновен в сегашния си вид през 1804 г. със средствата и труда на местното население.

Самата сграда е построена за краткия период от 40 денонощия, а от предание научаваме, че това е станало тайно от турските власти. Външно архитектурата на църквата е скромна и непретенциозна. Вътрешността е богато украсена, в пълно съгласие с ортодоксалните схващания за храма като огледало на човешката душа.

Църквата „Свети Никола“ е изписана от зографите Давид и Яков, дошли в Елена от Хилендарския манастир по покана на еленчани. Работата си завършват през 1817-1818 година. Като помощници са взели участие и Йоан Попович и Йордан Михов Кметски.

Храмът е обявен за недвижима културна ценност от категория „национално значение“, а богоукрасата вътре спада към едни от най-добрите достижения в църковното изкуство от периода на нашето ранно Възраждане.

Посетителите могат да разгледат галерията с образи на светии, сред които: Методи Моравски, Георги Нови Софийски, Сава Сръбски и на Свети Климент Охридски, който е един от рядко изписваните в България.

Входни такси:
Възрастни – 3 лв., учащи и пенсионери – 2 лв.
Лица в неравностойно положение /при представяне на удостоверение/ – безплатно. Обзорна беседа – 10 лв.
* Половин час преди края на работното време продажбата на билети за посещение се преустановява.