Стената за спортно катерене се намира в големия салон на СУ „Иван Н. Момчилов” в град Елена и е около 100 кв/м, с таван с 5 м. отклонение и падащ плот. Има изградена зона за загрявка.