Петте Разсуканови къщи

Петте Разсуканови или Петте Хаджидимитрови къщи, намиращи се на улица „Сава Катрафилов” са недвижима културна ценност от национално значение. Те представляват един изключително интересен архитектурен ансамбъл от пет къщи под един покрив, строени от хаджи Димитър Разсуканов за четиримата му сина. Сградите са разположени на лекото закривяване на улицата на малкото разширение, получено пред църквата „Рождество на Пресвета Богородица”, която е срещу тях.

Широките стрехи на всичките пет къщи, които участват в ансамбъла, образуват обща линия, която следва закривената улична линия. Към двора всяка от къщите е двуетажна, а само първата и втората къща имат междинен етаж и затова откъм улицата изглеждат триетажни. Къщите са строени в края на XVIII и началото на XIX век. Фасадата на всяка от тях е хармонично свързана с тази на съседните сгради. Вътрешното разпределение на къщите е съобразено с предназначението им за живеене. В тях са застъпени традиционните къщи, соба, горница и чардак към двора. В четири от тези къщи в приземния етаж има и дюкяни. Всяка къща има свое характерно архитектурно решение, което я отличава от другите и й придава особена красота.

Къщите са частна собственост и могат да бъдат разгледани единствено като архитектурен ансамбъл.
Адрес: град Елена, ул. “ Поп Сава Катрафилов” 36-44
GPS: 42.931118,25.877457