Картинна галерия в град Елена

Възстановеното в автентичен вид, емблематичното за града старо училище, е първоначално построено през 1874 г. Изгаря през 1877 г., по време на Освободителната война. Построено отново през 1880 г. по инициатива на будните еленчани и функционира като училище до 1988 г., когато втори пожар изпепелява сградата и от нея остават само каменните основи.

Възстановяването и превръщането на училището в художествена галерия започва през 2019 г. и завършва през 2021 г. в рамките на изпълнявания от община Елена проект „Култура във вечността“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния-България“ 2014-2020г.

  • Днес новата художествена галерия е място за организиране на изложби и културни събития. Посещавайки я, може да разгледате:
    Картини на участници в пленерите по изобразително изкуство, организирани в рамките на проект „Култура във вечността“;
  • Картини на редица именити български художници: Йордан Попов, проф. Иван Петров, проф. Христо Берберов, Николай Пиндиков, Преслав Кършовски, Стоян Минчев, Лика Янко, проф. Светлин Русев и други;
  • Икони от Еленския край, образци на християнското изкуство от временно на Възраждането.
    Цени: възрастни – 2 лв., учащи – 1лв.

Работно време с посетители: Летен сезон/1май – 31 октомври/           
понеделник – петък от 9.00 – 12.00 часа/13.00-18:00часа
събота от 9.30 – 16.30 часа
неделя от 9.30 – 13.30 часа

Работно време с посетители: Зимен сезон/1ноември – 30 април/
понеделник – петък от 9.00 – 12.30 часа/13.00-17:30часа
събота от 9.30 – 16.30 часа
неделя от 9.30 – 13.30 часа

За допълнителна информация може да посетите интернет страницата на Картинната галерия.