Фотолов

Фотоловът е практиката да се търсят животински видове, за да бъдат заснети в техните естествени местообитания и среда. Като по-широко понятие с фотолов се характеризира и заснемането на уникални, недокоснати, малко познати кътчета от природата, които впечатляват със своята красота, а също и природни забележителности.

Еленският Балкан е успял да запази недокосната природата си. Община Елена е богата на горска растителност, която попада в две зони: дъбова зона и буково – иглолистна зона. Най–голямо разпространение от широколистните дървесни видове имат: дъбовете /зимен, благун, цер/, габърът /обикновен и кафяв/, яворът, липата, букът и др. Като техни спътници се срещат бряст, клен, ясен, череша, круша, киселица и др.
При желание и търпение от ваша страна ще имате шанс да допълните фотоалбумите си със снимки на вълк, лисица, глиган. Голяма е вероятността пред автомобила ви ненадейно да притича сърна или благороден елен. Представители на дребния дивеч в еленския Балкан са зайци, яребици, пъдпъдъци и др. В близост до Чумерна могат да се видят ястреби и соколи. Катерички пък можете да наблюдавате и в парк „Калето”.
В южния край на община Елена се намира резерват „Бяла крава”, разположен в землището на с. Костел и заемащ площ от 91 ха. Тази територия е обявена за резерват с цел „запазване на девствения характер на вековна букова гора”. Само по скалите на „Бяла крава” можете да видите и заснемете едно мъничко и нежно растение – цвете ендемит, познато под сложното наименование микромерия. Вторият резерват на територията на община Елена „Хайдушки чукар” се намира в землището на с. Буйновци.
Природната забележителност Христовски водопад, язовир Йовковци, както и безброй уникални кътчета от природата, останали скрити дори за нашите очи могат да бъдат запечатани от обективите на любители и професионалисти фотографи.