Детска кухня в град...

Детската ясла в град Елена е създадена през 1960 година, като първоначално се е помещавала в сградата на туристическата спалня. По-късно през 1967 година за целта е построена нова сграда, която се намира на ул. „ Ив. Момчилов” № 52. Капацитетът на заведението в момента е 38 деца, разпределени в две групи. За децата в детското заведение се грижи високо квалифициран персонал от 14 души. Условията за възпитание и образование са много добри. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Дворът на детската ясла е с висока ограда, затворен и обезопасен и добре поддържан.
Основен акцент в дейността на детската ясла най-вече е:
-качественото здравно обгрижване и отглеждане на децата;
-възпитанието и обучението в ранна детска възраст;
– активното комуникиране с родителите.
Детската ясла разполага със собствена кухня и приготвя здравословна храна, съгласно изискванията за физиологичните норми на хранене до три годишна възраст. От 01.06.2012 година с Решение № 64/18.05.2012 г. се разкри Детска кухня за неорганизиран контингент деца от 10 месеца до 3 години.Услугата е за деца, които не са записани в детска ясла и не е обвързана с получаването на помощи и майчинство. Цената на услугата е 1,80 лв. на ден.

Необходими документи за ползване на услугата:
–    Заявление по образец;
–    Копие на акт за раждане;
–    Медицинска бележка за хранителния режим на детето – издадена от личен лекар;

Адрес: град Елена, ул. Иван Момчилов 52
Телефон за контакт: 06151/6374