Автобусни разписания

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена – Велико Търново
Тръгване от спирка „Автогара Елена“ всеки работен ден в 6.30, 8.10, 9.10, 14.00, 17.15 часа и обратно от Велико Търново в 8.00, 12.15, 14.00, 17.15, 18.30 часа.
Тръгване от спирка „Автогара Елена“ събота, неделя и празнични дни в 6.30, 9.10, 17.15 часа и обратно от Велико Търново в 8.00, 14.00, 18.30 часа.

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена – Горна Оряховица
Тръгване от спирка „Автогара Елена“ всеки ден в 7.00, 14.30 часа и обратно от гара Горна Оряховица 11.30, 17.30 часа.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена – Марян – Чакали – Костел – Палици – Каменари – Бойковци
Тръгване от спирка „Автогара Елена“ всеки ден в 12.15 часа и обратно от село Бойковци в 12.45 часа. Маршрута се изпълнява в дните от понеделник до петък.
на автобусна линия: Елена – Марян – Чакали – Костел – Палици – Каменари
Тръгване от спирка „Автогара Елена“ всяка сряда в 11.00 часа и обратно от село Каменари в 11.55 часа.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена – Тодювци – Дрента
Тръгване от спирка „Автогара Елена“ всеки петък в 18.45 часа и обратно от село Дрента – Горни край  в 19.45 часа.
Тръгване от спирка „Автогара Елена“ всяка неделя в 14.30 часа и обратно от село Дрента – фурната в 15.34 часа.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена – Марян – Палици – Беброво – Константин – Майско
Тръгване от спирка „Автогара Елена“ от понеделник до  петък в 7.00, 12.00, 14.20, 16.20, 17.30 часа и обратно от село Майско в7.55, 12.55, 15.17, 17.04, 18.15 часа.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена – Велковци – Лазарци – Хъневци – Илаков рът – Буйновци – Мийковци
Тръгване от спирка „Автогара Елена“ всеки петък в 7.00, 17.00 часа и обратно от село Мийковци в 7.55, 17.55 часа.
Тръгване от спирка „Автогара Елена“ всяка неделя, 15.30 часа и обратно от село Мийковци в 16.11 часа.
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена – Блъсковци – Яковци – Гърдевци – Бадевци – Средни колиби
Тръгване от спирка „Автогара Елена“ всяка сряда в 7.30, 14.30 часа и обратно от село Средни колиби в 8.17, 15.57 часа.

Автогара Елена, ул. Стоян Михайловски 36, email:elena.transport@mail.bgтел: 0887 40 40 14, 06151/25-00, GPS: 42.92969, 25.882812

За връзка с останалите градове на територията на страната:

АВТОГАРА ЗАПАД
гр. Велико Търново
тел.: 062 64 09 08

АВТОГАРА ЮГ
гр. Велико Търново
тел.: 062 62 00 14