ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ИЛАРИОН...

ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ

На 2 ноември 2022 г. в голямата зала на община Елена се състоя вечер, посветена на Иларион Макариополски.

Събитието започна с откриване на детската изложба „Иларион Макариополски – почит и вдъхновение“ от Мирослав Лазаров – директор на Центъра за подкрепа за личностно развитие.

Участие в нея взеха над 60 деца от началното училище „Иларион Макариополски“, младите художници от Центъра за подкрепа за личностно развитие, както и от средното училище „Иван Момчилов“.

Заслужилите творци получиха грамоти и награди от кмета на община Елена инж. Млъзев.

Най-добрите творби от пленера бяха на Йорданка Джурова, Даниела Тонева и Велияна Недялкова.

В конкурса за рисунка, класирането бе в две възрастови групи 1-4 клас и 5-7 клас, като първите места заеха: Десислава Петкова и Доротея Димитрова, вторите – Ивета Иванова, Мария Василева и Кристиян Киряков и третите –Сияна Байчева и Яна Василева. Поощрителни награди получиха Магдалена Обретенова и София Алесандрова.

В конкурса за презентация се представиха достойно и тримата участници – Даяна Славова и Тихомир Вачев от гр. Елена, както и Рая Цончева от гр. Велико Търново.

Новият омбудсман на СУ „Иван Момчилов“ – Даяна Славова от XI клас, запозна аудиторията с живота и делото на Иларион Макариополски чрез своята презентация, посветена на 210-годишнината от рождението му.

Г-жа Татяна Бонева бе подготвила за събитието съобщение и скромна изложба  с материали от фонда на Градската библиотека, свързани с живота и делото на бележития еленчанин.

Вечерта, посветена на митрополита, завърши с разговор, в който участие взеха еленчанинът Йордан Минчев и професорът от Великотърновския университет Петко Петков. Проф. Петков разказа по убедителен начин за приноса на Макариополски, за неговата мисионерска дейност и за отдадеността му към българския народ.