ДОБРОВОЛНО ПОЧИСТВАНЕ

КАМПАНИЯ ПО ДОБРОВОЛНО ПОЧИСТВАНЕ СТАРТИРА В ОБЩИНА ЕЛЕНА

През изминалите месеци на територията на общината се извършиха няколко доброволни акции от граждани за почистване на околната среда.

Община Елена също традиционно организира такива кампании. През месец април тази година ще се състои пролетно почистване, като информацията за него ще бъде допълнително оповестена.

В случай че има предложения от граждани за места, които да бъдат включени, те могат своевременно да сигнализират за тях на електронна поща: osv@elena.bg.

На всички, които проявяват желание за почистят замърсени терени, ще се осигурят ръкавици и чували от Община Елена, с предварителна заявка на телефон: 0879101427.

Необходимо е събраните отпадъци – растителни, стъкло, хартия, пластмаса и битови да бъдат в здрави чували и торби и да са изнесени на здрав път, откъдето по-късно ще бъдат извозени.


Идеята е чрез общи усилия – на местна власт и активни граждани, да се допринесе за повишаването на чистотата в населените места и не на последно място да намалее броят на нерегламентираните сметища.

Хубаво би било такъв тип акции да отпаднат от само себе си, но това ще стане ако всички сме съвестни и отговорни както към себе си, така и към природата, която ни заобикаля.