Важни телефони

В тази категория ще ви дадем по-важните телефони на институции и организации в Община Елена:

Национален телефон – 112

Код за автоматично избиране от цялата страна – 06151

Наименование Телефон
Автогара Елена 25-00, 0887 40 40 14
Община Елена 62-61, 61-43
Общински туристически информационен център 0879 910622
Архиерейско наместничество 0894 353543
Бюро по труда 52-48
Вестник „Еленска трибуна” 60-33
ВиК-Йовковци 54-56
Градска библиотека 64-51
Целодневна детска градина „Радост” 64-36
Детска педагогическа стая 61-77
Детска ясла 63-74
Дирекция „Социално подпомагане“ 63-59, 68-52
Териториално поделение Държавно горско стопанство Буйновци 66-80
Териториално поделение Държавно горско стопанство Елена 62-12
„ЕНЕРГО-ПРО-мрежи” АД 070016161
ЖП гара Горна Оряховица 0618/26-118
Музеен комплекс „Даскалоливницата“ 61-29
Къща музей „Иларион Макариополски“ 53-14
Общинска служба ”Земеделие” 64-43
Общински съвет – Елена 65-57
Подстанция 63-53
Пътна помощ 0878419558-Славов
Районен съд 62-53 -деловодство
Районна пощенска станция 65-90, 61-68
Районна прокуратура 61-94
Районна служба „ПБЗН“ 64-21; 62-11
Районно управление „Полиция” 61-77
СОУ „Иван Момчилов” 62-50
НУ „Иларион Макариополски” 62-47
ТД „Чумерна-1901“- гр. Елена 0896 693169
Читалище „Напредък-Елена-1863“ 70-83