Телефон 112

Кога звъним на 112?

Телефон 112 не е информационен телефон, той не обслужва повиквания от неспешен характер – сигнали за неработещи светофари, проблеми с елекро и водоподаването, нарушени пътни участъци и пр.

Ползвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество, като:
Пожари
Наводнения
Спешни медицински случаи
Смерч (ураганни ветрове)
Земетресения
Катастрофи
Промишлени аварии и други замърсявания
Радиация
Зимни бури
Съмнения за антракс или други биологични агенти
Други произшествия и инциденти