Спортен календар

Всяка година в Община Елена се организират множество спортни мероприятия, в които вземат участие състезатели както от града, така и отбори от цялата страна.

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЕЛЕНА