Фолклорни и самодейни състави

На територията на община Елена има действащи 18 читалища, които са основните стожери на духа и самодейността в района. Те са основен фактор в развитието на местната култура и просветеност. В малките населени места читалищата са единствени институции с подобна роля, като дават възможности за изява на талантливите хора и за развитието на любителското художествено творчество. Изградените художествени самодейни състави осъществяват богата творческа дейност и имат многобройни изяви.
Всички състави могат да бъдат наети за различни видове мероприятия като: чествания, празници, сватби и др.

Народно читалище „Напредък – Елена – 1863” град Елена – през 2013 г. читалището празнува своя 150 годишен юбилей и успя да се похвали със над 160 самодееца. В него дейност развиват:

– Битов хор – наследник на женски битов хор към Профсъюзен дом на културата. Диригент е Йорданка Стефанова – негов ръководител от създаването му през 1973 г.
– Фолклорен танцов състав – основан през 1960 г. Дейността му преминава през училищни форми, Профсъюзен дом на културата, прераства в ансамбъл „Елена”, включвайки в себе си танцов състав и оркестър.  
– Група за народни танци „Самодиви” – основана през 2011 г. 
  Други състави:
– Балетна формация „Виктори” – основана през 1999 г. с художествен ръководител Виктория Славчева.
– Вокална група „Незабравими мелодии” – основана през 1999 г. В сърцата си носят обичта към незабравимата песен – стари градски песни, възрожденски песни, мелодии, превърнали се в шлагери, издържали изпитанието на времето. Ръководител: Румяна Тодорова. Корепетитор: Станьо Стефанов.
– Театрален състав – 140 театрален сезон в 150 годишната история на читалището.
– Танцова формация „Балканджийче“ с ръководител Йорданка Грънчарова
– Женски битов хор с ръководител Сава Матеев
– Хор „Полифония“ с ръководител Полина Михайлова
– Клуб за автентични народни хора „СамоДиви“ с ръководител Траяна Стоянова
Запитвания за участия на телефон: 0879 101 409 – Председател на Народно читалище „Напредък- Елена-1863“ град Елена

Състави в селата:
– Женска певческа група за обработен фолклор „Балкански славей” с ръководител Йорданка Бойкова към фолклорен състав „Бебровски славей” към НЧ „Надежда – 1870” с. Беброво
– Певческа група „Златен славей” с ръководител Мария Куцарова и вокална група „Веселяци” с ръководител Стойко Делипеев към НЧ „Развитие – 1914” село Руховци
– Певческа група „Острец” с ръководител Стойна Петрова към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий- 1928” с. Буйновци
– Група „Росна китка” с ръководител Христинка Иванова към НЧ „Пробуда – 1903” с. Илаков рът
– Група за изворен фолклор с ръководител Кина Николова към НЧ „Искра -1900” село Константин
– Група „Мелодия и ритми” с ръководител Донка Аврамова към НЧ „Просвета – 1897” с. Палици
– Певческа група с ръководител Елеонора Димитрова към НЧ „Христо Смирненски – 1890” с. Чакали
– Певческа група „Балкански звуци” с ръководител Райна Цветкова към НЧ „Наука – 1899” с. Костел
– ВГ „Гласовете на Зинзъра“ с ръководител Ади Сербезов към НЧ „Съгласие-2014“ – с. Блъсковци