АНКЕТА ЗА ПРАЗНИКА НА ЕЛЕНСКИЯ БУТ 2016

През втората половина на месец октомври 2016 г. ще се проведе петият Празник на еленския бут. Идеята на организаторите е тази година празникът да е с разширен обхват и да се позиционира в различни точки на града. Във връзка с гореизложеното се обръщаме към всички активни граждани, имащи желание да се включат да попълнят анкетата която публикуваме.

Анкетните карти се приемат до края на месец април във фоайето на Община Елена /кутия за анкетни карти на входа на общината/, на адрес: 5070 гр. Елена, ул. Иларион Макариополски 24, стая №316 или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Предварително Ви благодарим за съдействието и отзивчивостта!