АКТУАЛНО: Пътната обстановка (11 декември 2014 г.)

   Главният път от Елена за Велико Търново е затворен в участъка на „Сечената скала“ (между Ханче „Боаза“ и „Златаришки кантон“) поради интензивно падане на камъни.

   През последните дни, вследствие на обилните валежи, в участъка имаше падащи камъни, които се разчистваха своевременно. Днес (11 декември, четвъртък) следобед каменопадът се засили, като паднаха и огромни скални късове. Други са надвиснали и са готови да паднат. „Джобът“ (пътното съоръжение с подпорна стена) е запълнен със земно-скална маса и не може да изпълнява предназначението си. Разчистването му на този етап е невъзможно поради опасността от падане на надвисналите скални късове.

   Около 16:30 ч. на място в присъствието на Областния управител, Кмета на общината и Председателя на Общински съвет Елена, Управителя на Областно пътно управление – В. Търново, Началника на сектор „КАТ“ при РДВР – гр. В. Търново, Началника на РД „ПБЗН“ -гр. В. Търново, Началника на РУ „Полиция“ – гр. Елена, Началника на РС „ПБЗН“ – гр. Елена, Началника на РПС – гр. Елена и Управителя на „Славов-08″ ЕООД, бе взето решение за затваряне на пътния участък с оглед гарантиране безопасността на пътуващите и недопускане на инциденти.

   Утре (12 декември, петък) в 8 ч. сутринта група алпинисти от гр. Велико Търново ще направи опит за обрушване на склона, след което „джобът“ да може да бъде почистен. В зависимост от резултата ще бъде взето решение дали пътят да бъде отворен и кога да стане това.

   Състоянието на алтернативните маршрути:


гр. Елена – с. Средни колиби – с. Плаково – гр. Велико Търново:  Извършваният ремонт на водосток е приключил, като участъкът не е асфалтиран. Пътят е стеснен, банкетите са обрасли, асфалтовото покритие на места е нарушено. Движението да се извършва с повишено внимание и съобразена с пътните условия скорост.

гр. Елена – с. Беброво – с. Разсоха – гр. Златарица:
Проходим за леки автомобили и микробуси, забранен за товарни автомобили над 10 т. Пътят е стеснен, банкетите са обрасли, асфалтовото покритие на много места е компрометирано, има пътни съоръжения във влошено експлоатационно състояние. Движението да се извършва с повишено внимание и съобразена с пътните условия скорост.

   Напомняме: Път II-53 е затворен и в участъка между с. Мерданя и с. Миндя!

   По останалите направления:

гр. Елена – гр. Твърдица (Твърдишки проход): Проходим, в добро състояние, опесъчава се редовно във високата част, където са възможни заледявания. Забранен за товарни автомобили над 10 т. в участъка от с. Буйновци до гр. Твърдица.

гр. Елена – с. Стара река – гр. Сливен: Проходим, в добро състояние.

гр. Елена – с. Константин – с. Глоговец – с. Стеврек – гр. Омуртаг: Проходим, на места стеснен и с нарушено асфалтово покритие.

Призоваваме гражданите към разбиране и търпение, като ги уверяваме, че правим всичко възможно пътят да бъде отворен във възможно най-кратък срок, като същевременно се гарантира и безопасността на пътуващите!