Общински турнир по волейбол

Община Елена

И

СОУ „Иван Николов Момчилов“

ОРГАНИЗИРАТ

ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ


*Участниците трябва да са на възраст над 15 год., да представят тимов лист /до 10 състезатели/ преди започване на турнира и заверен документ за

Предварителен медицински преглед. След започване на турнира нямат право да се включват нови състезатели.

*Място на провеждане – в салона на СОУ „Иван Н. Момчилов“

аписване за участие – стая 316 на общинска администрация

*Краен срок за записване – 30.10.2014 г.

*Теглене на жребия – 31.10.2014 г. /16:00 ч./ - стая 212 на общинска администрация

*Начало на турнира – 1.11.2014 г. /събота/ - 09:00 ч.


ОТБОРИ, КОИТО НЕ СА СЕ ЗАПИСАЛИ В УКАЗАНИЯ СРОК,
НЕ УЧАСТВАТ В ТУРНИРА

За допълнителна информация
Общинска администрация стая – 316
GSM 0879/910 629
SKMBT 22314102310120