Конкурс за есе по повод Деня на народните будители и 230-годишнината от еленския препис на паисиевата история

ОБЩИНА ЕЛЕНА

 ОБЯВЯВА
  К О Н К У Р С  

ЗА ЕСЕ НА ТЕМА:

„Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно...”

                                                                                           Паисий Хилендарски

1. Право на участиеимат лица на възраст между 14 и 29 години.

2. Условия:

* обемът на текста да е не повече от 2 страници, размер А4, шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12 пункта;

* всеки участник представя за конкурса   само едно есе;

* изпращането на текстовете става по електронен път на e-mailobrazovanie@elena.bg или на хартиен носител - гр.Елена, ул „Иларион Макариополски” 24, ет. 3, стая 316;

* авторите предоставят и следната информация: трите имена, години, адрес и телефон;

* срок за изпращане: 28.10.2014 г.

3. Оценяване и награди:

Компетентно жури ще оцени есетата и ще определи победителите в конкурса, които ще получат парични и предметни награди.

4. Награждаването на победителите в конкурса ще бъде при провеждане на състезанието „Знаем ли достатъчно за еленските будители?”/ 30.10.2014 г., 17:00 ч., Зала 101 на Общината/.

*За повече информация – тел. 0879 101 458