Посещения на "Музей на Възраждането"

Скъпи приятели,
ОТ 21.10.2021 г. ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
№ РД-01-856/19.10.2021 г. И ЗАПОВЕД
№ 104/20.10.2021 г. НА ДИРЕКТОРА НА МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО гр. ЕЛЕНА ПОСЕЩЕНИЯТА В
АИК „ДАСКАЛОЛИВНИЦА“
СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА НА ТЕЛ.:06151/6129, ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ И СПАЗВАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.
ПОСЕЩЕНИЯТА НА МУЗЕЕН ОБЕКТ "РОДНА КЪЩА ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ" СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ.