СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ХОТЕЛИЕРСТВО В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

На основание чл.116 от Закона за туризма и във връзка с разработената и внедрена от Министерството на туризма Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/, община Елена Ви уведомява, че лицата, извършващи туристическа дейност трябва да се регистрират на https://esti.tourism.government.bg

Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма: тук.

За улеснение на хотелиерския бранш, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg.
Подадените в тестова среда данни не ангажират по никакъв начин хотелиерите и администрацията – не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма.

На сайта на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран) може да намерите цялата информация относно регистрацията, както и видео инструкции за работа в системата на ЕСТИ.

За повече информация може да отправите запитване на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , както и на телефони: 02 9046 834 и 02 9046 799.

Системата е задължителна за всички общини и места за настаняване в цялата страна.

Считано от 01 октомври 2019 г. всички хотелиери, включително и физическите лица, които извършват настаняване в стаи за гости и къщи за гости трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма. От Министерството на туризма се предвижда налагането на санкции на лицата, които не са се регистрирали в посочения срок.

Има качени материали за видео обучения, който може да намерите тук.