Посещения на "Музей на Възраждането"

Скъпи приятели, ОТ 21.10.2021 г. ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО № РД-01-856/19.10.2021 г. И ЗАПОВЕД № 104/20.10.2021 г. НА ДИРЕКТОРА НА МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО гр. ЕЛЕНА ПОСЕЩЕНИЯТА…