ЯПОНСКИЯТ ПОСЛАНИК ОСТАНА ВПЕЧАТЛЕН ОТ ЕЛЕНА И ИСТОРИЯТА НА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ГРАД

Негово превъзходителство Нарахира Хироши, извънреден и пълномощен посланик на Япония в България от лятото на миналата година, днес посети Елена. Кметът на общината инж. Дилян Млъзев посрещна високопоставения гост в…