„КОГАТО МАТЕРИАЛИТЕ ГОВОРЯТ, И МАЙСТОРИТЕ МЪЛЧАТ“

Под това мото на 5 април започнаха Европейските дни на художествените занаяти (ЕДХЗ), които ще продължат до 11 април 2021 г. Голяма част от събитията, посветени на инициативата, ще се…

ОБЩИНА ЕЛЕНА ПОДГОТВЯ ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

В оспорвана конкуренция между 41-о проектни предложения, концепцията за местно икономическо развитие на община Елена спечели възможността да реализира един от първите 10 пилотни проекта у нас, които ще създадат…