ОБЩИНА ЕЛЕНА ПОЛУЧАВА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПУДООС ЗА ПЕТ ПРОЕКТА

Пет са одобрените проектни предложения на община Елена, които ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2021“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс…