КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА С ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА

УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ, СКЪПИ САМОДЕЙЦИ, Честит празник на всички вас, които с много любов, неуморно и упорито работите за запазване и обогатяване на българските традиции, култура и дух! Хората винаги…