Notables

Хаджи Йордан Брадата

(неизв. – 13 април 1835) Из Българското въстание от 1835 г. Велчовата завера Материали и документи Иван Радев    Йордан х. Иванов Разсуканов – познат…

Хаджи Йордан Кисьов

Из Българското въстание от 1835 г. Велчовата завера Материали и документи Иван Радев    Основанията тази личност с характеристиката си да влезе в книгата с…

Хаджи Сергий

(1760 – 1836)    Името на отец хаджи Сергий Руховски е едно от най-значимите сред дейците и ръководителите на Велчовата завера от 1835 година в…

Юрдан Ненов

(14.X.1825 – 1903)    Учителят на Иван Вазов    Един от първите ученици в „Даскалоливницата” на Иван Момчилов бил Юрдан Ненов, който произхожда от стар…

Юрдан Хаджипетков Тодоров

   Роден е на 5 януари 1848 г. в Елена, в семейството на хаджи Петко Хаджитодоров и Цона Николова Момчилова. Баща му е потомък на…

Петко Юрданов Тодоров

     (1879 – 1916)    П. Ю. Тодоров е един от най – самобитните и оригинални таланти в българската следосвобожденска литература.    В дома на известния…

Стоян Михайловски

   (1856 – 1927)    Стоян Михайловски е едно от големите имена на нашата литературна класика. Цял един етап на българската литература, наричан от науката критически…
Page 2 of 2