Books about Elena town

Biblioteka

BOOKS ABOUT ELENA TOWN FROM THE FUND OF THE TOWN LIBRARY

1. Грънчаров, Юрдан Ю. Произход и епоха на еленските чорбаджии. – Елена, 1925*
2. Еленски ликове: Биографични очерци за видни еленчани. - В. Търново, 2008
3. Еленски сборник. – С., 1968
4. Иван Николов Момчилов 1819 – 1869: Юбилейно издание по случай 190-годишнината от рождението му. – Елена, 2009
5. Иларион, митрополит Доростолски,и др. Еленска духовна твърдина 1837-2007. / Доростолски митрополит Иларион, Васил Славов, Александър Пиндиков, Христо Медникаров. - В. Търново, 2007
6. Иларион, митрополит Доростолски. Легенди за град Елена. – В.Търново, 1999*
7. Кръстев, С. и др. Елена : Пътеводител / С.Кръстев, З.Моллов, П.Петков. – С., 1975
8. Кършовски, Сава. Апостолите на свободата в Елена. [Фототипно издание]. – С.,1987*
9. Медникаров, Христо. Еленски балканджии. – Елена, 2001*
10. Медникаров, Христо. Камъчета от реката. – В.Търново,2010
11. Медникаров, Христо.Люлка под Балкана. – С.,1992*
12. Петков Петко Д. Зарите на Еленската даскалоливница : Поглед към историята на учебното дело в Еленския край. – Елена, 1993* 13. Петков, Петко Д. Еленската даскалоливница. – Елена, 1981*
14. Петков, Петко Д. Еленската районна болница „Д-р Димитър Моллов” : Развитие на здравеопазването в Еленския край.– С., 1999* 15. Петков, Петко Д. и др. Защитник на балканджиите : Материали за кооперативното движение в Еленската община. / Петко Д.Петков, Христо Медникаров, Никола Недялков. – С., 1996*
16. Петков, Петко Д. Кръстопътища на родолюбието. – Елена, 1981
17. Петров Харалаби. Родът Кършовски : Летопис на родолюбието. – С., 2013*
18. Пиндиков, Александър. Записки от Балкана. – С., 2009*
19. Пиндиков, Александър. Слънце над Чумерна. – С., 2011*
20. Радивоев, М. Биография на Иван Николов Момчилов с кратък очерк на просветителната му дейност (1819-1869). [Фототипно издание] – С., 2013
21. Радивоев, М. Време и живот на търновския митрополит Иларион (Макариополски). [Факсимилно издание]. – Елена, 2012
22. Светилник народен : 125 години от образцово народно читалище „Напредък”. – Елена, [1988]
23. Сираков,Станьо. Даскал Петко : Родова хроника. – С., 2001*
24. Сиромахова, Иванка П. Дело № 2292/52 г.: Случаят д-р Момчилов. – С., 2012
25. Славов Васил Ив. Зарзаватчиите количкари. – В.Търново, 2006*
26. Славов, Васил и др. Храмовете в еленска духовна околия./ Васил Ив. Славов, Христо Ст. Медникаров, Петко Д. Петков. – С., 2002 27. Славов,Васил Ив. Еленчанката - позната и непозната.- В.Търново, 2010*
28. Славов,Васил Ив. И др. Документално и емоционално за туризма в Елена и Еленско. / Васил Ив.Славов, Христо Медникаров.- В.Търново, 2009
29. Славов,Васил Ив. Оживели спомени. – В.Търново, 2009*
30. Славов,Васил Ив. Прякори от Еленския край. - В.Търново, 2006
31. Славов,Васил Иванов. Щрихи от бита в Елена през първата половина на ХХ век. – В.Търново, 2008
32. Станев, Христо. Град Елена и Еленският край : Библиография (1850-2008). – В.Търново, 2010
33. Станев, Христо. Еленски летопис : Из миналото на град Елена и Еленския край. – С., 2001
34. Станев, Христо. Книга за Еленския край : Историко-демографски очерк за населението и селищата . – В.Търново, 2005*
35. Станев, Христо. Освободителните боеве край Елена 1877. – С., 1987
36. Станев, Христо. Родолюбиво поколение: Исторически очерк за възрожденската Кършовска фамилия от град Елена. – С.,1995
37. Стожер на духа. – Елена, 1993
38. Теодоров,Юрдан П. Писма до двамата ми сина. – С., 2005*
39. Теодоров,Юрдан П. Възпоменания по въстанията в Търновския санджак през 1876 година и по съдението на българските въстаници в Търново. – С., 1980
40. Терзиев, Константин. Смърт в Шато д ' Е. – С., 2001 41. Чернаев, Пенчо. Творци от Балкана. - В. Търново, 2009* The book can be used just in the library in Elena