ПОКАЯНИЕ по Константин Илиев

МАЛЪК ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „СТАРОСТОЛИЦА“

ПРЕДСТАВЯ

180 години от рождението на Васил Левски

ПОКАЯНИЕ

по Константин Илиев

В ОБРАЗА НА ОТЕЦ КРЪСТЪО НИКИФОРОВ

ИВАН МИТЕВ

30 октомври от 18.00 ч.
Храм „Св. Никола“

ВХОД СВОБОДЕН

ЗАПОВЯДАЙТЕ!