Представяне на книгата „ЛЮБОВТА И СМЪРТТА НА ПЪРВИЯ СЛЕД БОГА“

ОБЩИНА ЕЛЕНА

организира

СРЕЩА С ПИСАТЕЛКАТА

НЕДА АНТОНОВА

и
Представяне на книгата

„ЛЮБОВТА И СМЪРТТА НА ПЪРВИЯ СЛЕД БОГА“

Гостува: Румен Леонидов20 юли 2017 г. от 17:30 часа

Общностен център

Neda Antonova