ТУРНИР ПО БЕЛОТ

                                                              ОБЩИНА ЕЛЕНА

ОРГАНИЗИРА

ТУРНИР ПО БЕЛОТ

Място на провеждане: хотел „Централ“

Заявки се приемат в стая 316 на общинска администрация

Такса за участие: 20 лв. на двойка

Начало и теглене на жребий: 13.01.2020 г. 18:00 часа

Телефон за информация: 0879 101 420
ТУРНИР ПО БЕЛОТ