Благотворителен концерт "КОЛЕДА СВЕТИ С НАДЕЖДА"

                                                                                            

Благотворителен концерт "КОЛЕДА СВЕТИ С НАДЕЖДА"