OБЩИНА ЕЛЕНА СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“

От понеделник стартира нов социален проект на община Елена за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги на лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване…