Фолклор

Традиционни облекла от Еленския…

        Носия на омъжена жена от Еленско със забраждане "сокай". Първата половина на XIX век