ПОРЕДНО ЕЛЕНСКО УЧАСТИЕ

ПОРЕДНО ЕЛЕНСКО УЧАСТИЕ В ПРЕПЛУВАНЕТО НА ДУНАВ На 30 юли 2022 г. се проведе 64-то масово преплуване на р. Дунав в местността Паметниците край град Свищов. Участие в събитието взеха 24 плувци от град Елена и село Руховци. Най-малкият участник в групата беше Тея Ивайлова Димитрова – на 11 години, а 72-годишният Симеон Петков Симеонов … Продължение

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Финансово подпомагане на здравни специалисти С решение на Общински съвет Елена и заповед на кмета инж. Дилян Млъзев са утвърдени Правила за финансово подпомагане на здравни специалисти от община Елена за учебната 2022 – 2023 г. От помощта могат да се възползват обучаващи се по специалности „Медицина“, „дентална медицина“, „магистър-фармацевт“, „медицинска сестра“, „лекарски асистент“, „медицински … Продължение

Юлски празник

Юлски празник И тази година, в разгара на лятото, Община Елена, НЧ „Напредък – Елена – 1863“ и еленското пчеларско дружество организираха празника „Медена седянка по еленски“ и фолклорното надиграване „Да се хванем за ръце и да тропнем ний хорце“, част от което беше годишният концерт на Клуб за автентични народни хора „СамоДиви“. Този път … Продължение

ЗАКРИВАНЕ НА ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ

ЗАКРИВАНЕ НА ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ОТДИХ, ИЗКУСТВА И СПОРТ В ГРАД ЕЛЕНА На 29 юли в двора на Общностния център бе закриването на лятното училище за отдих, изкуства и спорт, организирано от  Център за подкрепа за личностно развитие в града. По време на заниманията участниците имаха богата програма, която включваше разнообразни занимания сред природата, конна … Продължение

ЕЛЕНСКИ ДЕЦА НА ОБМЯНА...

ЕЛЕНСКИ ДЕЦА НА ОБМЯНА НА ОПИТ С МЛАДЕЖИ ОТ КАРЛОВО На 27 юли в село Раювци се проведе обучение и обмяна на опит между клуб „Доброволци“ към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – град Карлово и деца от Българския младежки червен кръст – град Елена. Целите на интересното събитие … Продължение

ВАЖНО!

ЗАРАДИ ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ СЕ ЗАБРАНЯВА КОСЕНЕТО НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ПОЧИСТВАНЕТО НА ХРАСТИ С цел предотвратяването на риска от пожари в разгара на горещото лято, министърът на земеделието д-р Иван Иванов издаде заповед, с която от 25 юли до 7 август 2022 г. включително се забранява поддържането на постоянно затревените площи чрез косене … Продължение

Важно съобщение:

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в следните землища: НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕБРОВО, С. БЛЪСКОВЦИ, С. БОЙКОВЦИ, С. БУЙНОВЦИ, С. ДЕБЕЛИ РЪТ, С. ДРЕНТА, С. ИЛАКОВ РЪТ, С. КАМЕНАРИ, С. КОНСТАНТИН, С. КОСТЕЛ, С. МАЙСКО, С. МАРЯН, С. МИЙКОВЦИ, С. ПАЛИЦИ, С. РУХОВЦИ, С. … Продължение