ЗАКРИВАНЕ НА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ

ЗАКРИВАНЕ НА ДЕТСКА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2022 Детската лятна академия в община Елена приключи с тържество на 16 август в Общностния център в града. Закриването ѝ уважиха главен инспектор Станко Лазов – началник-сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново, гл. инспектор Тодор Тодоров – началник на … Продължение

ОЛИМПИАДА НА ЗДРАВЕТО

Двадесет доброволци на възраст от 15 до 29 години, от които двама в неравностойно положение, по проект „Олимпиада на здравето“ по националната програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от закона за хазарта за 2022 г. на Министерството на младежта и спорта участваха в тридневно обучение в град Елена. Проектът се изпълнява от … Продължение

БАЛЕТНА АКАДЕМИЯ

БАЛЕТНА АКАДЕМИЯ МАРЯН 2022 През 2022 година Балетна академия Марян се проведе в периода от 30 юли до 13 август. В нея взеха участие 53 деца от страната и чужбина. Заниманията бяха в читалищата на селата Марян, Руховци и Костел и включваха интензивно обучение по класически балет, характерни и исторически танци, съвременни танцови техники. Педагози … Продължение

ПОРЕДНО ЕЛЕНСКО УЧАСТИЕ

ПОРЕДНО ЕЛЕНСКО УЧАСТИЕ В ПРЕПЛУВАНЕТО НА ДУНАВ На 30 юли 2022 г. се проведе 64-то масово преплуване на р. Дунав в местността Паметниците край град Свищов. Участие в събитието взеха 24 плувци от град Елена и село Руховци. Най-малкият участник в групата беше Тея Ивайлова Димитрова – на 11 години, а 72-годишният Симеон Петков Симеонов … Продължение

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Финансово подпомагане на здравни специалисти С решение на Общински съвет Елена и заповед на кмета инж. Дилян Млъзев са утвърдени Правила за финансово подпомагане на здравни специалисти от община Елена за учебната 2022 – 2023 г. От помощта могат да се възползват обучаващи се по специалности „Медицина“, „дентална медицина“, „магистър-фармацевт“, „медицинска сестра“, „лекарски асистент“, „медицински … Продължение

Юлски празник

Юлски празник И тази година, в разгара на лятото, Община Елена, НЧ „Напредък – Елена – 1863“ и еленското пчеларско дружество организираха празника „Медена седянка по еленски“ и фолклорното надиграване „Да се хванем за ръце и да тропнем ний хорце“, част от което беше годишният концерт на Клуб за автентични народни хора „СамоДиви“. Този път … Продължение

ЗАКРИВАНЕ НА ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ

ЗАКРИВАНЕ НА ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ОТДИХ, ИЗКУСТВА И СПОРТ В ГРАД ЕЛЕНА На 29 юли в двора на Общностния център бе закриването на лятното училище за отдих, изкуства и спорт, организирано от  Център за подкрепа за личностно развитие в града. По време на заниманията участниците имаха богата програма, която включваше разнообразни занимания сред природата, конна … Продължение

ЕЛЕНСКИ ДЕЦА НА ОБМЯНА...

ЕЛЕНСКИ ДЕЦА НА ОБМЯНА НА ОПИТ С МЛАДЕЖИ ОТ КАРЛОВО На 27 юли в село Раювци се проведе обучение и обмяна на опит между клуб „Доброволци“ към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – град Карлово и деца от Българския младежки червен кръст – град Елена. Целите на интересното събитие … Продължение