ТРИ ПРОЕКТА ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ...

ТРИ ПРОЕКТА ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЩЕ СТАРТИРАТ В ОБЩИНА ЕЛЕНА

През тази година 3 проектни предложения на Община Елена, всяко на стойност от по 15 000 лева, са одобрени за финансиране по Националната кампания „За чиста околна среда 2024” и обявения от екоминистерството конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам”.
Предстои да бъдат изпълнени следните проекти – „Нашето село – китно и зелено“ в с. Яковци, „Всички заедно да обособим зона за отдих, сред зеленина“ в с. Дрента, както и „Нашето село – чисто и зелено“ в с. Тодювци.
С тяхното реализиране ще бъдат благоустроени терените, определени за зони за отдих, ще се поставят пейки, маси, беседка, кошчета и ще бъдат засадени площи с декоративна храстова растителност.
Проектите имат за цел да повлияят позитивно върху околната среда и да формират положителна нагласа у местни и гости на общината.