МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Проф. д-р Панайот Панайотов

В миналото в гр. Елена е имало пет черковища и три действащи църкви – „Свети Никола“, „Успение на Пресвета Богородица“ и „Рождество на Пресвета Богородица“. 

За възрожденска Елена това е било пример за духовност, морал и просветеност. И ако в недалечното ни минало имаше отричане и изоставяне на църковните обреди и празници, то днес няма причина обществото да не уважава и почита своите свещени места. Нещо повече, това е поругаване на паметта на предците ни и отказ от духовните ни ценности.

Черковищата са една от забележителностите на града. Дълги години на петте черковища миряните са правели курбани за здраве и берекет – Самуилец в Горната (Кисьовската) махала на 21 май в Деня на равноапостолите Константин и Елена; Черковището Колинката в Еловската махала – на Спасовден; Кръста (Еленин гроб) до Чучура – с на Кръстовден, а черковището на Попова лъка в Кметската махала и Кръста в Костовската махала на Свети дух. 

Слагали са големи казани с варива, а свещеник е освещавал храната, която се е раздавала на присъстващите. За съжаление след 9.IX.1944 г. тези ритуали са забранени, а надгробните плочи – унищожени. По случайност оцелява само черковището в Еловската махала. 

През 2014 г. е подета инициатива от Васил Славов, Никола Бакърджиев, Никола Костов, Сава Ковачев и Панайот Панайотов за възраждане на Светите места. Така на 21.V.2016 г. (Константин и Елена), със съдействието на сдруженията „Будна съвест“, „Единни за град Елена“, Община Елена и най-вече на Йордан Димитров е осветена дубликатна плоча на черковището Самуилец, а на 14.IX.2016 г. е положен и осветен кръстът на Еленин гроб. 

На 18.VI.2022 г. бе осветено поредното възстановено черковище на Попова лъка в Кметската махала. Спомоществователи на това свято начинание са Никола Николов, Йордан Димитров и Панайот Панайотов.

На 24.VI.2024 г. бе осветено и петото черковище в Костовската махала. Дарители са Йордан Димитров, Зафир Първанов и Панайот Панайотов. 

Така възрожденска Елена ще може да се гордее отново с пет черковища и три църкви и не е случайно, че в миналото китното балканско градче е наричано Българския Витлеем или малкия Атон на Балканите.

Всички дубликатни плочи, за черковищата са изработени от Зафир Първанов. Да се надяваме, че хората във всяка махала ще обгрижват и съхраняват светите места и тази съпричастност се придаде на идните поколения.