СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ

На 19.06.2024 г. (сряда) в интервала от 6:00 до 11:00 часа сутринта (при благоприятни метеорологични условия) ще се извърши декаризация на тревни площи против кърлежи. Ще бъдат третирани централна градска част, междублокови прострнаства, детски площадки, парк „Калето”. 

При обработката ще се използват разрешени за употреба биоцидни препарати в съответната препоръчителна доза и концентрация. 

Обработените терени ще бъдат обозначени с уведомителни надписи.

Информираме ви, че обработените площи са с карантинен срок до 8 часа след пръскането и не е препоръчително тяхното посещение.