XXIII СЪБОР НА НАРОДНИТЕ...

Община Елена
организира
XXIII Събор на общинските читалища
„Градим мост между поколенията“

✔️16 юни 2024 г.

Начало: 10:00 часа в салона на НЧ „Просвета – 1807“ с. Палици