ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ

ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА МУЗЕИТЕ В ЕЛЕНА СЕ ОТБЕЛЯЗА С КОНЦЕРТ В ХРАМА „СВЕТИ НИКОЛА“

Тази година Европейската нощ на музеите, 18 май, бе посветена на 220-годишинаната от възстановяването на най-стария храм в еленско – „Св. Никола“.

В църквата се състоя концерт на сдружение „Псалтогласие“ с източно църковно пение по текстове от ръкописи, съхранявани в културната институция.

На финала на събитието бе представено и новото издание на Музея на Възраждането с финансовата подкрепа на Ротари клуб гр. Елена – каталогът „Стенописи и икони от църквата „Св. Никола“, чийто съставител е уредникът Петър Димов.

Пред храма бе отслужен водосвет за здраве от йерей Атанас Николов.

В чест на тази знаменателна годишнина на църквата по проект чрез Местната инициативна група ще бъдат закупени пет климатизирани витрини, отговарящи на най-високите стандарти и изисквания за съхранение, в които ще бъдат изложени най-ценните ръкописи от XV, XVI и XVII век от църквата.

Междувременно бе извършена дигитализация на същите ръкописи от свещ. Козма Поповски от Църковно-исторически и архивен институт към Българската православна църква и Александър Вътов, който е част от екипа на Централната лаборатория по консервация и реставрация на Националния исторически музей. Дигитализацията е осъществена безвъзмездно, изцяло със средства на Зографския манастир „Свети Георги“ на Света гора, а електронно копие на ръкописите бе предоставено на Научно-изследователската библиотека на Зографския манастир.

За 220-годишнината бе направена цялостна дигитализация на храма – икони, стенописи, дърворезба и архитектура. Заснемането бе извършено от известния и уважаван професионалист, фотографът Венцислав Петров.

Несъмнено храмът „Св. Никола“ е един от най-ярките примери за вярата и труда на българите от Балкана, както и образец за църковната иконопис в България. Не само т.нар. „възрожденска иконопис“, а всичко, свързано с този пет вековен храм, е доказателство, че каквито и трудности да е срещало местното население през вековете, то винаги е оставало вярно на Бога, с чиято помощ е устройвало живота си и устоявало на всички изпитания, запазвайки се като вяра, бит, култура и самоличност.

И днес селището Елена се гордее със своя храм и с радост и уважение пази славното си минало, духовното и интелектуално наследство, и споменът за него ще пребъде навеки.