РАЗПИСАНИЕ

Ново маршрутно разписание по направление гр. Елена – гр. Велико Търново – гр. Елена

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ГР. ЕЛЕНА – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ГР. ЕЛЕНА

От 13 май 2024 г. влиза в сила ново маршрутно разписание по линия гр. Елена – гр. Велико Търново – гр. Елена, утвърдено от Областен управител на Област Велико Търново. 

От тази дата до приключване на ремонтните работи по републикански път ІІ – 53 „Поликраище – Елена – Майско“ в участъка от разклона на гр. Златарица – при км.35+500 всеки работен ден първи и последен курс по направление гр. Елена – гр. Велико Търново – гр. Елена ще се осъществява през с. Беброво-с. Разсоха-гр. Златарица, останалите курсове през с. Яковци – с. Гърдевци – с. Плаково. 

През почивните дни курсовете ще се осъществяват само през с. Плаково.

Маршрутното разписание по часове на тръгване и пристигане може да прочетете по-долу.

Промяната цели осигуряване на удобен транспорт и свързаност с областния център за жителите на двете общини Елена и Златарица.

https://elena.bg/wps/portal/municipality-elena/actual/news/novina-2024-05-10-2