„СРЪЧНИТЕ РЪЦЕ НА БЪЛГАРКАТА“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖБА „СРЪЧНИТЕ РЪЦЕ НА БЪЛГАРКАТА“

На 15 юни 2024 г. град Гурково ще бъде домакин на празника „Балканът пее и разказва“, когато се навършват 50 години от първото събитие. Целта на събитието е съхраняването на фолклорните традиции, обогатяването и приобщаването на населението към народните ценности, запазването на българската идентичност.

Организаторите отправят покана към ценителите на традициите и любителите на ръкоделието (плетене, шиене и други дейности, чиито продукт е готов за експониране) за участие в изложба, възпроизвеждайки както традиционни, така и съвременни ръчно изплетени и/или избродирани предмети от сръчните ръце на българката.

Сръчното ръкоделие, пазено в старите скринове, съкровища на народния бит и пресъздадено днес през модерните градски тенденции под Балкана, ще бъде представено в изложба на 15 юни.

Могат да се включат читалища, клубове, училища и други, пазители и продължители на традициите в тази област и на онези, които харесват ръкоделието от балканските градове – Елена, Гурково, Трявна, Дряново, Котел и Твърдица.

Нека баби и внуци, майки и дъщери, ученици и учители намерят, издирят, заснемат схеми и образци на плетки, шевици и други подобни ръкоделия. Ще бъде интересно изпратите снимки от процеса на изработка на вашите ръкоделия.

С изложбата ще се докаже, че народните традиции не са забравени и тяхното предаване от поколение на поколение е залог за тяхната вечност.

Срок за изпращане на ръкоделията: 7 юни 2024 г. на адрес: област Стара Загора, общ. Гурково, гр. Гурково, бул. „Ал. Батенберг“ № 3, за изложбата „Сръчните ръце на българката“.

За повече информация: 0885 554 177, e-mail: obshtina@gurkovo.bg