ФОТОКОНКУРС

ФОТОКОНКУРС „ЛИЦАТА НА БАЛКАНА“

Община Елена кани любителите на фотографията да се включат в тазгодишния конкурс „Лицата на Балкана“, който е част от програмата на празника „Балканът пее и разказва”, чийто домакин през 2024 г. е Община Гурково.
Конкурсът е отворен за всички, които обичат фотографията, любителски е и няма професионален характер. Без ограничения е за участниците. Те могат да са ученици и възрастни, представители на читалища, учебни заведения, клубове и други организации от шестте приятелски общини – Елена, Котел, Трявна, Твърдица, Дряново и Гурково.
Условия за участие:
Всеки, който желае да се включи, изпраща до 3 авторски снимки, с максимален размер на файловете до 5MB/300 dpi резолюция. Те могат да се цветни или черно-бели, желателно е обработката с фотографски програми да е минимална или липсваща.
Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на е-mail: obshtina@gurkovo.bg

Всяка снимка трябва да е придружена от следната информация:
– заглавие
– име и адрес на автора
– кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на фотоса
– за участници под 18 години – възраст и име на родител/настойник
– телефон за връзка

Права и собственост:
Със своята регистрация участниците потвърждават, че снимките, предоставени за Конкурса, са техните собствени творби и не нарушават авторски права или други права на трети страни.

Публикация и използване на снимките:
Участниците се съгласяват, че техните снимки могат да бъдат използвани за цели, свързани с Конкурса, като например публикации в социалните медии, уебсайт, изложба и други.
Срок за изпращане на снимките до 17:00 ч. на 30 май 2024 г.
Фотографиите ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на Община Гурково, фотограф и художник. Оценките ще се базират на креативността, техническото изпълнение и свързаността с темата на Конкурса.
Победителите ще бъдат обявени на 15 юни 2024 г. на празничното тържество „Балкана пее и разказва“ и ще бъдат наградени.